Đá Granite Labradorite Bianca

Đá Granite Labradorite Bianca là sản phẩm đá granite trắng nổi bật hay sử dụng ở các nước châu Âu. Tại thị trường Việt Nam đây là mẫu đá mới, hy vọng sau này đây là mẫu sản phẩm có xu hướng sử dụng nhiều.

.
0394779866