Đá Granite trắng Meera

Đá Granite trắng Meera là một loại đá granite trắng được khai thác ở Ấn Độ. Loại đánày đặc biệt tốt cho Mặt bàn, tượng đài, khảm, ngoại thất – tường

.