Đá Marble Rojo Alicante

Đá Marble Rojo Alicante được đặc trưng bởi màu đỏ đậm đến màu đỏ gạch với màu cam đậm với một số đường vân màu trắng. Đôi khi, đá cẩm thạch này cũng có thể xuất hiện những đốm đỏ hoặc đỏ tía sâu hơn.

.
0394779866