Đá Marble Spanish Gold

Đá Marble Spanish Gold Tây Ban Nha là một loại đá Marble màu vàng được khai thác ở Tây Ban Nha. Đá này đặc biệt tốt cho đá Xây dựng, mặt bàn, bồn rửa, tượng đài, đối phó hồ bơi, ngưỡng cửa, đá trang trí, nội thất, exteri và các dự án thiết kế khác. Nó cũng được gọi là Đá cẩm thạch vàng Tây Ban Nha, Đá cẩm thạch vàng Amarillo, Đá cẩm thạch Amarillo Oro, Đá cẩm thạch vàng valencia, Đá cẩm thạch vàng Burley, ở thị trường đá Trung Quốc có tên: 伯利 黄 (Bó lì huáng), 佰 利 黄, 柏利 黄 (Bǎi lì huáng) , 西班牙 金 啡 (Xībānyá jīn fēi). Đá cẩm thạch vàng Tây Ban Nha có thể được chế biến thành Polished, Sawn Cut, Sanded, Rockfaces, Sandblazed, Tumbled, v.v.

.
0394779866