Đá Marble Sunny Beige

Đá Marble Sunny BeigeĐá Marble (đá cẩm thạch) là một loại đá biến chất, là một loại đáđã được biến đổi về mặt vật lý và hóa học theo thời gian do sức nóng

.
0394779866