Đá Marble Thassos White

Đá Marble Thassos White là một loại đá Marble trắng được khai thác ở Hy Lạp. Loại đá này đặc biệt tốt cho Mặt bàn, tượng đài, khảm, ngoại thất – tường và sàn ứng dụng, đài phun nước, hồ bơi và các dự án thiết kế khác. Nó cũng được gọi là Thassos White Marble, Thassos Extra White, White of Thassos, Bianco Thassos, Thassos Limenas White, Thassos Waterfall, Thassos Snow White, Thassos Red Lines, White of Limenas Thassos, Thassos Pure White, Athos White, Blanco Thasos , Bianco Taxos, Branco Thassos, Thassos White, White Thassos, tại thị trường đá Trung Quốc: 白 水晶 (Bái shuǐjīng). Thassos Marble có thể được xử lý thành Polished, Sawn Cut, Sanded, Rockfaces, Sandblazed, Tumbled, v.v.

.
0394779866